Adres

Hacettepe Üniversitesi,

Eczacılık Fakültesi,

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye/ANKARA-TÜRKİYE

Telefon: 0 312 305 12 41

Fax:       0 312 310 09 06

e-mail: can@hacettepe.edu.tr

       

 

Eğitim

1999 – 2003

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye

2003 – 2006

Yüksek Lisans (Farmasötik Teknoloji)

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2006 –

Doktora (Farmasötik Teknoloji)

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

 

 

Mesleki Deneyim

2004 –

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2008

(7 Ay)

Ziyaretçi Bilim Adamı

Department of Pharmaceutical Sciences and Center for Pharmaceutical Biotechnology and Nanomedicine, Northeastern University, Boston, MA, USA

 

 

Çalışma Alanları

1

Antikanser İlaç İçeren Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu, İn Vitro- İn Vivo İncelenmesi

2

İlaç Taşıyıcı Yeni Sistemlerin (Mikroküreler, Lipozomlar, İmmünolipozomlar, Niozomlar, Nanoküreler, Nanokapsüller, Katı Lipid Nanopartiküller, Polimerik Miseller) Formülasyonu, İn Vitro- İn Vivo İncelenmesi

3

Farmasötik Dozaj Şekillerinin Hücre Kültürü Çalışmaları ile Etkinlik ve Toksisite Değerlendirmeleri

 

 

Güncel 5 Yayın

1

Erem Bilensoy, Can Sarisozen, Günes Esendagli, A. Lale Dogan, Yesim Aktas, Murat Sen, N. Aydin Mungan, Intravesical cationic nanoparticles of chitosan and polycaprolactone for the delivery of Mitomycin C to bladder tumors, International Journal of Pharmaceutics, 371, 170-176, 2009

2

Can Sarisozen, Betul Arica, Sema Calis, A.Atilla Hincal, Development of biodegradable drug releasing polymeric cardiovascular stents and in vitro evaluation, Journal of Microencapsulation, 26(6), 501-512, 2009

3

Sarisozen C., Vural I., Torchilin V.P., Hincal A.A., PEG-PE based mixed micelles loaded with paclitaxel for antitumor activity: Enhanced drug solubilization E.J.Pharm.Sci., 38, S96, 2009

4

Can Sarısözen, Betül Arıca, Mehmet N. Orman, A. Atilla Hıncal, Sema Çalış, Optimization of prednisolone acetate-loaded chitosan microspheres using a 23 factorial design for preventing restenosis, Drug Delivery, 17(3): 178–186, 2010

5

N. Dilara Zeybek, Nese Ersoz Gulcelik, F. Figen Kaymaz, Can Sarisozen, Imran Vural, Ebru Bodur, Hande Canpinar, Aydan Usman, Esin Asan, Rosuvastatin induces apoptosis in cultured human papillary thyroid cancer cells, Journal of Endocrinology (accepted, in press)

 

 

Güncel Projeler (Son 5 Yıl)

 

Kitap ve Kitap Bölümleri (son 5 yıl)

1

Sarisozen C., Dogan L., Esendagli G., Aktas Y., Mungan A. N., Bilensoy E., Bioadhesive Chitosan Nanoparticles for Effective Delivery of Mitomycin C in Superficial Bladder Cancer Therapy, in Advances in Chitin Science, Vol. X, (Eds. S. Senel, K. M. Varum, M. M. Sumnu, A. A. Hincal), Alp Ofset, Ankara, 2007, p. 236

 

Ödüller

1

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT), İnterfarma Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Projesi Yarışması, Birincilik Ödülü,

Can Sarısözen, Sema Çalış (Proje Yürütücüsü), Betül Arıca, A. Atilla Hıncal, Anjioplastide kullanılmak üzere biyoparçalanır stent formülasyonlarının geliştirilmesi ve invitro değerlendirilmelerine ilişkin çalışmalar, 2007

2

2009 Üroonkoloji Kongresi, Yılın En İyi Araştırması Ödülü,

Erem Bilensoy, Can Sarısözen, Güneş Esendağlı, A.Lale Doğan, Yeşim Aktaş, Murat Şen, Aydın N. Mungan, Intravesical cationic nanoparticles of chitosan and polycaprolactone for the delivery of Mitomycin C to bladder tumors

3

TÜBİTAK Doktora Araştırmaları Destek Programı Bursu, 2008

 


 

 

 

 

Adress

Hacettepe University,

Faculty of Pharmacy,

Department of Pharmaceutical Technology

06100 Sıhhiye/ANKARA-TURKEY

Phone :+90 312 305 12 41

Fax     :+90 312 310 09 06

 e-mail: can@hacettepe.edu.tr

 

       

Education

1999 – 2003

B.Sc.

Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey

2003 – 2006

M. Sc. (Pharmaceutical Technology)

Hacettepe University, Faculty of Pharmacy,

Department of Pharmaceutical Technology, Ankara, Turkey

2006 –

Ph. D. Candidate (Pharmaceutical Technology)

Hacettepe University, Faculty of Pharmacy,

Department of Pharmaceutical Technology, Ankara, Turkey

 

 

Professional Experience

2004 – Present

Research and Teaching Assistant of Pharmaceutical Technology

Hacettepe University, Faculty of Pharmacy,

Department of Pharmaceutical Technology, Ankara, Turkey

2008

(7 Months)

Visiting Scientist

Department of Pharmaceutical Sciences and Center for Pharmaceutical Biotechnology and Nanomedicine, Northeastern University, Boston, MA, USA

 

 

Research Interests

1

Formulation of active targeted anticancer drug delivery systems and their in-vitro/in-vivo evaluation

2

Formulation of novel drug delivery systems (liposomes, immunoliposomes, nanospheres, polymeric micelles) and their in-vitro/in-vivo evaluation

3

Cytotoxicity and effectiveness evaluation pharmaceutical formulations by cell culture studies

 

 

 

Recent 5 Publications

1

Erem Bilensoy, Can Sarisozen, Günes Esendagli, A. Lale Dogan, Yesim Aktas, Murat Sen, N. Aydin Mungan, Intravesical cationic nanoparticles of chitosan and polycaprolactone for the delivery of Mitomycin C to bladder tumors, International Journal of Pharmaceutics, 371, 170-176, 2009

2

Can Sarisozen, Betul Arica, Sema Calis, A.Atilla Hincal, Development of biodegradable drug releasing polymeric cardiovascular stents and in vitro evaluation, Journal of Microencapsulation, 26(6), 501-512, 2009

3

Sarisozen C., Vural I., Torchilin V.P., Hincal A.A., PEG-PE based mixed micelles loaded with paclitaxel for antitumor activity: Enhanced drug solubilization E.J.Pharm.Sci., 38, S96, 2009

4

Can Sarısözen, Betül Arıca, Mehmet N. Orman, A. Atilla Hıncal, Sema Çalış, Optimization of prednisolone acetate-loaded chitosan microspheres using a 23 factorial design for preventing restenosis, Drug Delivery, 17(3): 178–186, 2010

5

N. Dilara Zeybek, Nese Ersoz Gulcelik, F. Figen Kaymaz, Can Sarisozen, Imran Vural, Ebru Bodur, Hande Canpinar, Aydan Usman, Esin Asan, Rosuvastatin induces apoptosis in cultured human papillary thyroid cancer cells, Journal of Endocrinology (accepted, in press)

 

 

Recent Projects (Last 5 Years)

 

Books and Book Chapters (Last 5 Years)

1

Sarisozen C., Dogan L., Esendagli G., Aktas Y., Mungan A. N., Bilensoy E., Bioadhesive Chitosan Nanoparticles for Effective Delivery of Mitomycin C in Superficial Bladder Cancer Therapy, in Advances in Chitin Science, Vol. X, (Eds. S. Senel, K. M. Varum, M. M. Sumnu, A. A. Hincal), Alp Ofset, Ankara, 2007, p. 236

 

Awards and Grants

1

Hacettepe University Technology Development Zone (TEKNOKENT INC.), Interfarma- Life Sciences and Technologies Research Award, First Place.

Sarısözen, C., Arıca, B., Çalış, S., Hıncal, A.A., “Development and In-Vitro Studies for the Evaluation of Biodegradable Stent Formulations Intended for Use in Angioplasty”, 2007

2

Erem Bilensoy, Can Sarısözen, Güneş Esendağlı, A.Lale Doğan, Yeşim Aktaş, Murat Şen, Aydın N. Mungan, Intravesical cationic nanoparticles of chitosan and polycaprolactone for the delivery of Mitomycin C to bladder tumors, 2009 Urooncology Congress, Research of the Year Award.

3

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Scholarship for Doctoral Studies, Turkey, 2008