Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlaması

Sayın Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım ve Eczacı Adayı Öğrencilerim;

 

Eczacı, doğal ve sentetik kaynaklardan ilaç elde edilmesinden; ilaç etken maddesinin tasarımı, sentezlenmesi, ilaç şekline getirilmesi ve analizlerinin yapılmasından; hastaya sunulması, etkinliği, güvenliliği ve bunların takibinden sorumlu olan ve hekim ile hasta arasındaki iletişimi sağlayan en önemli ve saygın ilaç danışmanı ve sağlık profesyonelidir. Eczacılarımız, toplum eczacısı, kamu ve özel sektör eczacısı, hastane eczacısı, klinik eczacı olarak hizmet sektöründe çok önemli görevler üstlenmekte; ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz ile ilgili sanayi kuruluşlarının hemen her birimde görev yapmakta; ilaç, aşı, tıbbi cihaz ile ilgili tüm bilimsel, klinik öncesi ve klinik araştırmalarda ve akademik çalışmalarda etkin rol almaktadırlar. Eczacıların günümüzde değişen ve genişleyen rolleri, bu meslek grubu üyelerini toplum sağlığı ve farmasötik bilimler açısından önemli bir yere konumlandırmaktadır.

 

Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı; bilimsel, akılcı, yenilikçi, topluma ve hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın önem kazandığı daha güzel günler görmek umuduyla eczacılık mesleğine emek ve gönül vermiş, hizmet ve çalışmalarıyla katkı sağlamış eczacılarımızın, eczacı adaylarımızın ve onların yetişmesinde büyük emekleri olan hocalarımızın Eczacılar Gününü gönülden kutluyorum.

 

Saygılarımla,

 

Prof. Dr. Gülberk Uçar

Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi Dekanı