Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı 02.02.2017

PAZARTESİ    

SAAT

YER

ECF 494 Farmasötik Bakım II

08:40-10:30

Farma I

ECF 284 Biyokimya II   

08:40-10:30

Farma II

ECF 334 Farmasötik Teknoloji III Lab.

09:40-16:30

Lab.I-II

ECF 308 Farmakognozi II Lab.

09:40-16:30

Lab.III-IV

TKD 104 Türk Dili II

10:40- 12:10

www.blackboard.hacettepe.edu.tr

ECF 216 Farmasötik Teknoloji I

10:40-11:30

Farma II

ECF 448 Farmasötik Biyoteknoloji

10:40-12:30

Farma I

ECF 120 Organik Kimya I         

13:40-15:30

Konferans Sal.

ECF 254 İlaç Analizlerinde Ayırma Yöntemleri ve Kromatografi

13:40-15:30

Farma II

ECF 256 Enstrümantasyon

13:40-15:30

Farma III

ECF 434 Biyofarmasötik          

13:40-14:30

Farma I

ECF 486 Eczacılık Mevzuatı  ve Sosyal Eczacılık

14:40-16:30

Farma I

ECF 132 Analitik Kimya I

15:40-17:30

Farma II

 

 

 

SALI   

SAAT              

YER

ECF 459 Akılcı İlaç Kullanımı (Yeni zorunlu ders)

08.40-12.30

Farma I ve II

İNG 128 Temel İngilizce II         

09:40-12:30

Farma III

ECF 218 Farmasötik Teknoloji I Lab

09:40-16:30

Lab.I-II

ECF 204 Farmasötik Botanik Lab.

09:40-16:30

Lab.III-IV

ECF 336 Farmakoloji IV

13:40-15:30

Farma II

ECF 432 Kozmetik ve Dermatolojik Preparatlar 

13:40-15:30

Farma III

ECF 438 Kanser Biyokimyası

13:40-15:30

S Salonu

ECF 412 Uygulamalı Farmakoloji I        

13:40-15:30

Kütüphane

ECF 422 İlaç Hammadde Üretimi

13:40-15:30

Farm.Kimya AbD

ECF 132 Analitik Kimya I

13:40-14:30

Farma I

TIP 104 Anatomi-Fizyoloji I                   

14:40-17:30

Farma I

ECF 302 Farmakognozi II

15.40-17.30

Farma II

ECF 456 Polimer Kimyasına Giriş         

15.40-17.30

Farma III

ECF 462 Biyokimya Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi II

15.40-17.30

S Salonu

ECF 478 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı

15.40-17.30

Kütüphane

 

 

 

ÇARŞAMBA

SAAT              

YER

HAS 106 Halk Sağlığı

08:40-10:30

Farma II

ECF 224 Farmasötik Kimya I Lab.

09:40-16:30

Lab.III-IV

ECF 304 Tıbbi Mikrobiyoloji

09:40-10:30

Farma I

ECF 494 Farmasötik Bakım II

09:40-12:30

Konferans S. 

ECF 344 Farmasötik Toksikoloji I

10:40-12:30

Farma I

ECF 134 Analitik Kimya I Lab.  

13:40-16:30

Lab. I

ECF 340 Farmasötik Kimya IV

13:40-15:30

Farma I

ECF 491 Staj III

13:40-15:30

H.Ü.Hastaneleri

ECF 291 Staj I

15:40-17:30   

Uyg.Eczanesi  

ECF 332 Farmasötik Teknol.III

15:40-17:30   

Farma I

ECF 498 Sağlık ve İlaç Ekonomisi

15:40-17:30   

Farma II

 

 

 

PERŞEMBE

SAAT              

YER

ECF 216 Farmasötik Teknoloji I

08:40-10:30

Farma I

ECF 470 Riskli Dönemlerde Güvenli İlaç Kullanımı

08:40-10:30

Farma II

ECF 482 İlaç Analizlerinde Yöntem Validasyonu

08:40-10:30

Farma III

ECF 134 Analitik Kimya I Lab.

09:40-16:30

Lab. I

ECF 342 Farmasötik Toksikoloji I Lab. 

09:40-16:30

Lab. II

ECF 330 Farmasötik Kimya III Lab.       

09:40-16:30

Lab. III-IV

İLT 114 Sağlıkta İletişim (4.Sınıflar için yeni seçmeli)

09.40-12.30

S Salonu

ECF 202 Farmasötik Botanik               

10:40-12:30

Farma II

ECF 480 Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulamalar

10:40-12:30

Kütüphane

ECF 464 Farmasötik Mikrobiyoloji        

10:40-12:30

Farma III

ECF 262 Çevresel Toksikoloji

13.40-15.30

Farma I

ECF 252 Radyasyondan Korunma

13.40-15.30

Farma II

ECF 404 Modern Farmakognozi           

13.40-15.30

Kütüphane

*ECF 222 Farmasötik Kimya I

15:40-17:30

F.Kimya AD

ECF 406 Türkiye Bitkilerinin Eczacılık Bakımından Değerlendirilmesi

15:40-17:30

Kütüphane

BİS 404 Eczacılıkta Bioistatistik

15:40-17:30

Farma III

ECF 450 Hast.Eczacılığı İşl.                 

15:40-17:30

S Salonu

TIP 204 Anatomi-Fizyoloji II      

16.40-17.30

Farma I

 

 

 

CUMA

SAAT              

YER

ECF  230 Farmasötik Kimya II

08:40-10:30           

Farma II

ECF 460 Radyofarmasi

08:40-10:30           

Farma I

ECF 342 Farmasötik Toksikoloji I Lab.

09:40-12:30

Lab II

AİT 204 Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi II

10:40-12:30

Farma II

ECF 430 Önformülasyon ve Kalite Güvenliğinin Sağlanması

10:40-12:30

Farma III

ECF 446 İyi Radyofarmasi Uygulamaları

10:40-12:30

Kütüphane

ECF 476 İzbim Hizmetleri

10:40-12:30

HİZBİB

ECF 488 Müstahzar Bilgisi-I      

10:40-12:30

Farma I

*ECF 222 Farmasötik Kimya I

11:40-12:30            

F.Kimya AbD

TIP 104 Anatomi-Fizyoloji I       

13:40-15:30

Farma II

ECF 228 Farmakoloji II

13:40-15:30

Farma I

ECF 258 Eczacilikta İleri Analitik Kimya

15:40-17:30

Farma II

ECF 260 Organik Sentez

15:40-17:30

Farma III

ECF 491 Staj III

13:40-15:30

H.Ü.Hastaneleri

ECF 444 İlaç Araştırmalarında Farmakolojik Yöntemler

13:40-15:30

Farma III

ECF 428 İlaç Geliştirmede Temel Kavramlar

 

15:40-17:30        

   

Kütüphane

ECF 400 Zehirli Bitkiler Doğal Zehirler   

 

15:40-17:30     

      

S Salonu

*2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ve daha sonraki yıllarda bu dersi programına alıp başarısız olan öğrenciler için açılmıştır.

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr