Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Ders : ECF 132 Analitik Kimya I 
Dönem ve yıl : Bahar, Bir 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 3-0-3 
İçerik: Sulu çözelti kimyası, çözünürlük, gravimetrik analiz, asitler, bazlar, tamponlar, volumetrik analiz prensipleri ve titrasyonlar.

Ders : ECF 134 Analitik Kimya I Lab. 
Dönem ve yıl : Bahar, Bir 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 0-3-1 
İçerik: Katyon ve anyonların nitel analizi, çeşitli titrasyon teknikleri ile nicel analizler.

Ders : ECF 235 Analitik Kimya II 
Dönem ve yıl : Güz, İki 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 2-0-2 
İçerik: Kromatografik, spektroskopik ve elektrokimyasal metotların prensipleri.

Ders : ECF 237 Analitik Kimya II Lab. 
Dönem ve yıl : Güz, İki 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 0-3-1 
İçerik: Çeşitli kromatografik, spektroskopik ve elektrokimyasal yöntemlerle organik ve inorganik maddelerin nitel ve nicel analizleri.

Ders : ECF 465 İlaç Analizlerinde Ayırma Yöntemleri ve Kromatografi Teknikleri 
Dönem ve yıl : Güz, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Etken maddenin ilaçtan ekstraksiyonu ve çeşitli kromatografik yöntemlerle analizi ve uygulamaları.

Ders : ECF 466 Enstrümantasyon 
Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Çeşitli spektroskopik yöntemlerin prensipleri ve ilaç analizlerine uygulanması.

Ders : ECF 468 Analitik Kimyada Ön Çalışma Prensipleri ve Elektroanalitik Yöntemlerin Uygulanması 
Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Kimyasal ve cam malzemelerin temizlenmesi için genel yöntemler, numune alma teknikleri, elektrokimyasal analiz yöntemleri ve ilaç analizlerine uygulanması. Etken maddenin ilaçtan ekstraksiyonu ve çeşitli kromatografik yöntemlerle analizi ve uygulamaları.