Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Alanları: Protein biyokimyası, biyokimyasal kinetik, klinik biyokimya, ilaç metabolizması, monoaminerjik ve serotonerjik sistem biyokimyası, triarilmetan boya-protein ilişkileri.

Akademik Personel

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Biyokimya Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 310 15 24  +90 312 310 35 45 / 2168 
Faks : +90 312 311 47 77

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr