Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi Anabilim Dalı

Genel Tanıtım

 • Fitokimya (Distilasyon, Ekstraksiyon, İzolasyon ve Yapı Tayini)
 • Uçucu Yağlar
 • Flavonoitler
 • Saponinler
 • Fenilpropanoitler (Lignanlar, Kumarinler ve Feniletanoit glikozitleri)
 • İridoitler
 • Ksantonlar
 • Antranoitler
 • Naftalenler
 • Naftokinonlar
 • Basit fenol glikozitleri
 • Tanenler
 • Siyanogenetik bileşikler
 • Diterpenler
 • Triterpenler
 • Steroitler
 • Kardiyoaktif glikozitler
 • Sabit yağlar
 • Marin Farmakognozi
 • Analitik Farmakognozi
 • Adli Farmakognozi
 • Bitki ve drogların Farmakope analizleri
 • Bitkisel ürünlerin kalite kontrol analizleri
 • In vitro biyolojik aktivite çalışmaları
 • Antienflamatuvar aktivite
 • Antigenotoksik aktivite (tel hücre jel elektroforezi)
 • Asetilkolinesteraz inhibitör aktivite
 • İmmünomodülatör aktivite
 • Radikal süpürücü aktivite
 • Sitotoksik aktivite (Hücre kültür çalışmaları)