Farmakoloji Anabilim Dalı Çalışma Alanları

Araştırma Alanları

Farmakolojik Aktivite Tarama Testleri

Nörofarmakoloji

Vasküler ve Nonvasküler Düz Kas Farmakolojisi

İnflamasyon/Reaktif Oksijen Türevleri

Akılcı (Rasyonel) İlaç Kullanımı

 

 

Kullanılan Yöntemler

İzole Organ Banyosu Sistemleri

Perfüzyon Teknikleri

Hücre Kültürü Teknikleri

Permeabilize Düz Kas Yanıtları

Antiinflamatuar ve Analjezik Aktivite Testleri

Davranış Testleri

Western Blot

Stereotaksis

ELISA

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr