Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Alanları

FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

GENEL TANITIM

1993 yılında kurulan Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı ülkemizdeki Eczacılık Fakültelerinde Farmasötik Biyoteknoloji alanında lisans ve lisansütü eğitimin başlamasında öncü rol oynamıştır.

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı tarafından farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin (rekombinant DNA teknoloji ile üretilen protein yapıda ilaçlar, monoklonal antikorlar, biyobenzer ilaçlar), immünofarmasötiklerin (aşılar), kök hücre kökenli ilaçların, ileri tedavi tıbbi ürünlerinin (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine İTTÜ), biyolojik ilaç-tıbbi cihaz, biyolojik ilaç-ilaç kombinasyon ürünlerinin özellikleri, üretim teknolojileri, kalite güvencesi, riske dayalı ruhsatlandırılma, dağıtım ve takip süreçleri, klinik araştırmaları, tedavide uygulanmaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri, etik ve biyoetik ilkeler kapsamında lisans, yüksek lisans  ve doktora düzeyindeki teorik ve pratik eğitim Türkçe olarak sürdürülmektedir.

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı araştırma ve hücre kültür laboratuvar altyapı ve olanakları arasında protein ve gen analizleri için yatay ve dikey elektroforez sistemleri, mikroplaka floresan spektrofotometre, UV spektrofotometre, santrifüj ve biyogüvenli ultrasantrifüj sistemleri, bakteri ve memeli hücre kültürü olanakları (çalkalayıcı inkübatörler, karbondioksit inkübatörü, laminar akışlı güvenlik kabini, su banyosu ve soğutma sistemleri, dijital görüntüleme sistemli invert faz kontrast-floresan mikroskop, konvansiyonel ve HTS elektrot sistemli voltohmmetreler) jel görüntüleme cihazı, ısı ceketli lipozom ekstrüzyon cihazı, yüksek devirli karıştırıcı, nanosizer partikül büyüklüğü tayin cihazı, polarizan invert faz kontrast mikroskop ve görüntüleme sistemi ile diğer küçük laboratuvar cihazları bulunmaktadır.

 

FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA ALANLARI

Farmasötik Biyoteknoloji:

  • rDNA teknolojisi  ile protein ilaçların üretimi, parenteral ve oral protein formülasyonları,  yeni kuşak aşılar (DNA aşılar) ve yeni adjuvanlar
  • Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçlarda (rekombinant proteinler, rmonoklonal antikorlar, biyobenzer ilaçlar, immünofarmasötikler, kök hücre kökenli ilaçlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri  (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine İTTÜ), yetim ilaçlar, bireysel ilaçlar, rejeneratif ilaçlar ve tıbbi cihaz kombinasyon ürünlerinde  kalite güvencesi (cGMP ve kalite kontrol),  kalite risk yönetimi, risk temelli ruhsatlandırma,  etik ve biyoetik ilkeler, karşılaştırma çalışmaları, klinik araştırmalar, iyi uygulamalar, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler 
  • Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçlarda ruhsatlandırma ve mevzuat

 

 

Farmasötik Biyoteknolojide Hücre Kültür Uygulamaları:

  • Bakteri ve memeli hücre kültürü, plazmit DNA çoğaltma ve saflaştırma
  • Memeli hücre kültürü, insan pluripotent ve uyarılmış pluripotent kök hücre kültürü, biyolojik materyaller, biyoetik ve yasal düzenlemeler
  • Canlılık ve sitoksisite testleri,  hücre ve ekstrasellüler matrik etkileşmeleri, transepitel ve transendotel elektrik direnç ölçümü, transport ve uygulama çalışmaları, biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünler ve innovatif ilaçlarda prediktif toksikoloji çalışmaları, genomiks, fonksiyonel genomiks, biyoinformatik, mikroskopik, spektroskopik, spektroflorimetrik  analizler

 

Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyonanoteknoloji:

  • İlaç ve gen taşıyıcı mikro ve nanosistemlersıvı kristaller, miseller sistemler, emülsiyonlar, nanoemülsiyonlar, süspansiyonlar, mikroküreler,  nanopartiküller, hidrojeller, lipozom teknolojisi (konvansiyonel, katyonik ve polimer kaplı lipozomlar), lipit taşıyıcı sistemler (lipit ön-ilaçlar, lipit mkropelletler, katı  lipit  nanopartiküller) hazırlama, üretim ve karakterizasyon, analizler, hedeflendirme yöntemleri, etik ve yasal düzenlemeler

 

Oral, Parenteral, Oküler, İntraoküler, Retinal Uygulamalarda İlaç ve Gen Taşıyıcı Sistemler ve Kontrollü Salım Sistemleri:

  • Taşıyıc sistem ve formülasyon tasarımı, karakterizasyon,  analizler, güvenli uygulamalarda in vivo ve in vitro çalışmalar, farmakokinetik özellikler, biyolojik sistemlerde yazgıları, taşıyıcı sistemlerin biyolojik sıvılar ile etkileşmeleri,  biyolojik dağılım, hedef organlarda hücresel toksisite ve in vitro modeller (kan-retina bariyer modeli retina pigment epitel hücre ve retinal toksisite, renal tubüler epitel hücre kültürleri ve nefrotoksiste),  nanotoksikoloji,  etik ve yasal düzenlemeler