Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Alanları

 

 •  Sentez  ve Aktivite Çalışmaları 
  • Antimikrobiyal
  • Analjezik - antienflamatuar
  • Antikolinerjik
  • Ca+2 antagonisti
  • Antikonvülsan
  • Antidepresan
  • Antilipidemik
  • Antihipersif
  • Antiparkinson

 

 

 •  Analitik Çalışmalar
  • Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC)
  • HLPC-MS analizleri
  • Kapiller Elektroforez (CE)
  • HPLC ve CE ile enansiyomerlerin ayırımı
  • Bazı ilaçların çeşitli dozaj formlarından kantitatif tayini