Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Alanları
• Genotoksisite
• İmmün Sistem Toksisitesi
• Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemi
• Endokrin Bozucu Bileşikler ve Endokrin Sistem Toksisitesi
• Üreme Sistemi Toksisitesi
• Metal Toksisitesi
• Mikotoksinler
• Temel Sitotoksisite Testleri
• Mesleki Toksikoloji
• Geriatrik Toksikoloji
• Biyogöstergeler
• Nanotoksikoloji
• Selenyum ve Selenoenzimler

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr