Dekanlık
Dekan   

 

  Prof. Dr. Terken Baydar

Dekan Yardımcıları  

 

  Prof. Dr. Suna Erdoğan

 

  Prof. Dr. N. Tuğba Kandilci

Fakülte Sekreteri  
 

           Pelin KIRAN

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr