Emeği Geçen Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Aysel DİNÇ (Genel Kimya)

Prof. Dr.Suna DURU (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. İnci ÖZER (Biyokimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurşen ÜNLÜ (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. M. Murat ŞUMNU (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hülya AKGÜN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Sacide ALTINÖZ (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. A. Ahmet BAŞARAN (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. A. Altan BİLGİN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Sevim DALKARA (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. S. Rümeysa DEMİRDAMAR (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. İnci ŞAHİN ERDEMLİ (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hakkı ERDOĞAN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Dilek DEMİR EROL (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mevlüt ERTAN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Tayfun ERSÖZ (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurten EZER (Farmasötik Botanik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Belma KOÇER (GİRAY) GÜMÜŞEL (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Süeda HEKİMOĞLU (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. A. Atilla HINCAL (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Filiz HINCAL (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Süheyla KAŞ (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ayşe Filiz ÖNER (Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Asuman Yekta ÖZER (Radyofarmasi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hilal ÖZGÜNEŞ (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Can PEKİNER (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. M. Koray SAKAR (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nilgün SÜMER (Biyokimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Osman Cihat ŞAFAK (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Gönül ŞAHİN (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ayla TAMER (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Aytekin TEMİZER (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. İsmail ÜSTEL (Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Akgül YEŞİLADA (Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı)   )


Yrd. Doç.Dr. Meltem ÖZİPEK (Farmakognozi Anabilim Dalı)Yrd. Doç.Dr. Ziver BERKMAN (Farmakognozi Anabilim Dalı)

Öğr. Gör. Filiz SAYIN (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr