Fakülte Koordinatörlükleri

ECZACILIK FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLÜKLERİ*

 

ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dekan Yrd. Prof. Dr. Suna ERDOĞAN (Lisansüstü)

Dekan Yrd. Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ (Lisans)

 

FARABİ ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRlLÜĞÜ

Koordinatör: Prof. Dr. Betül ARICA YEGİN

Koordinatör Yardımcısı: Prof. Dr. Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ 

 

ULUSLARARASI EĞİTİM ve FAKÜLTE ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör: Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ

Koordinatör Yardımcısı: Doç.Dr. Gözde GİRGİN

 

BOLOGNA EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör: Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bilge SÖZEN ŞAHNE

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK UYGULAMALARI ve Ar-Ge LABORATUVARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör: Uzm.Ecz.Ekrem KILIÇ

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör: Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğ. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY(Eczacılık Teknolojisi Bölümü)

Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Oya ÜNSAL TAN (Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü)

Koordinatör Yardımcısı:Prof.Dr. Emirhan NEMUTLU (Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü)

 

*Güncelleme Tarihi: Mayıs, 2019

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr